image
เช่า
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿21,500
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
฿16,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
image
เช่า
฿13,000
area พื้นที่ : 29.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 17
image
เช่า
฿42,000
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 30
image
เช่า
฿21,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿16,500
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 34.16 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
image
เช่า
฿19,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 203
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 35.94 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿28,900
area พื้นที่ : 37.41 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿55,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿33,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 31
image
เช่า
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
image
เช่า
฿11,000
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7